AHC Việt Nam trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trên trang website: Ahcvietnam.com sẽ được lưu trữ đến khi khách hàng yêu cầu huỷ bỏ hoặc đăng nhập vào tài khoản để chủ động huỷ bỏ.

BLOG LÀM ĐẸP

Thông tin cá nhân của khách hàng có an toàn không?

Thông tin cá nhân của khách hàng có an toàn không?

Mọi thông tin khách hàng đăng ký trên Ahcvietnam.com đều được bảo mật và lưu trữ lợi ích của khách...

Đọc tiếp

Giỏ hàng của tôi (0)

Giỏ hàng của bạn đang trống